Qeuze77
Studiekeuzebegeleiding Noord-Limburg
 

Studiekeuze begeleiding

 

Studiekeuze begeleiding

Studiekeuzes maken blijkt lastig te zijn voor jongeren. Onderzoek wijst uit dat leerlingen keuzes maken voor vervolgopleidingen op basis van onbewuste en ondoordachte redenen. Zij hebben vaak geen realistisch zelf- en beroepsbeeld en maken keuzes met het oog op kortetermijnsuccessen. Hoewel veel jongeren niet goed kunnen kiezen, moeten zij toch behoorlijk wat keuzes maken gedurende hun leerloopbaan. Het niet goed kunnen kiezen is een probleem, want te veel jongeren stoppen voor (on)bepaalde tijd met hun opleiding of veranderen van opleiding.

 

Een manier om zelf vorm te leren geven aan de persoonlijke loopbaan en studiekeuze is het inzetten van loopbaancompetenties.

De theorie van Marinka Kuijpers onderscheidt vijf competenties die voor jongeren van belang zijn om zelf vorm te geven aan de eigen loopbaan.

Bij elke loopbaancompetentie horen indicatoren die aangeven wat een leerling kan als hij die competentie beheerst.

Loopbaancompetenties
Loopbaancompetenties


- Kwaliteitenreflectie - Wie ben ik, wat kan ik?

- Motievenreflectie - Wat wil ik, wat drijft mij?

- Werkexploratie - Welk soort werk past bij mij?

- Loopbaansturing - Wat wil ik worden?

- Netwerken - Wie kan me daarbij helpen?

 

Veel van de studiekeuzemethodieken gebruiken bovenstaande uitgangspunten op verschillende manieren en invalshoeken.

Qeuze77 wil deze uitgangspunten gebruiken om inzicht te geven in jouw persoonlijkheid en daarmee in jouw motivatie, talenten, valkuilen en leerdoelen

Wie ben jij en wat vind jij belangrijk of juist niet. Waar krijg je energie van en wat kost juist energie

 

Daarnaast helpen wij jou bij het nadenken over het kiezen van een passende vervolgstudie. We willen jou inzicht geven van de beroepssectoren en opleidingsrichtingen die wel of juist niet passen bij de studie interesse van jou.

 

Met Qeuze77 ga je gericht en doelbewust aan de slag.

Aan het einde van het traject heb je een goed onderzochte studiekeuze waar je achter kunt staan omdat deze gebaseerd is op jouw eigen motivatie en persoon.

 

Op basis van de gesprekken en testen krijg je een realistisch zelfbeeld wat jou helpt in het keuze proces.  

Een uitgebreide rapportage met alle test uitslagen hoort hier vanzelfsprekend bij. Hoe werken wij?


Als je voor een van de trajecten van Qeuze77 kiest , gaan we verder met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we o.a. jouw hulpvraag, welk traject het beste bij jouw aansluit en wat je van Qeuze77 kan verwachten. Daarna starten we op een gepland moment. 

Qeuze77 is flexibel qua tijden, mocht je overdag geen mogelijkheid hebben, kunnen we ook later op de dag iets plannen. 

Een contact moment is gebaseerd op 60-90 minuten. 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn